HomeNewsNewsGov. Josh Shapiro in Bethlehem celebrates the Lehigh Valley’s economic path (PHOTOS) – lehighvalleylive.com

Gov. Josh Shapiro in Bethlehem celebrates the Lehigh Valley’s economic path (PHOTOS) – lehighvalleylive.com