HomeNewsNewsWarning UK economy to shrink as interest rates rise – BBC

Warning UK economy to shrink as interest rates rise – BBC